Chorvatský dům

V roce 2007 koupila vláda Chorvatské republiky budovu bývalé fary v Jevišovce se záměrem zřídit v ní muzeum Moravských Chorvatů. Tímto úkolem bylo pověřeno Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, které se snaží získat potřebné finanční prostředky pro realizaci rekonstrukce.

Naším cílem je vybudovat důstojný památník Chorvatů v místech, kde po staletí žili. Chtěli bychom, aby vzniklo živé centrum, místo, do nějž se návštěvníci rádi vrací nejen pro touhu objevovat minulost, ale také za účelem dozvědět se něco více o chorvatské tématice v současnosti.

Pokud máte doma cokoliv, co se k Moravským Chorvatům nějakým způsobem vztahuje, kontaktujte nás prosím. Může se jednat o písemné dokumenty, fotografie, noviny, knihy, zpěvníky, oděvy, kroje, jiné textilie, předměty denní potřeby, video a audiokazety, případně mnohé další. Staré dokumenty digitalizujeme a uchováme jednak ve fyzickém, jednak v digitálním archivu. O všechny exponáty bude náležitě postaráno.

Díky podpoře vlády Chorvatské republiky se v roce 2011 podařilo zpřístupnit první část postupně budované expozice. Pokud máte o její navštívení zájem, kontaktujte nás, prosím.

Podřízené stránky (1): Rekonstrukce - výběrové řízení
ċ
výběrové řízení.zip
(1148k)
Lenka Kopřivová,
21. 4. 2015 14:02