Zde Vám ke stažení nabízíme materiály týkající se moravských Chorvatů.

Historie

Bárta, Milan: Chorvatská akce. In: Paměť a dějiny, 2010/03.
Dorovský, Ivan: Kdo jsou moravští Charváti? In: Slovanský jih, 2011/04.
Dorovský, Ivan: Osudy moravských Charvátů. In: Slovanský jih, 2011/05.
Malec, Alois: Chorvatské osady na Moravě. Hiže - domy. In: Český lid.
Malec, Alois: O moravských Hrvátech. In: Český lid.
Malec, Alois: Moravští Hrváti. Národní sebevědomí. In: Český lid.
Malec, Alois: Kroj moravských Hrvátů. In: Český lid. 
Malec, Alois: Moravští Hrváti. Kroje. In: Český lid. 
Malec, Alois: Moravští Hrváti. In: Český lid.
Malec, Alois: Moravští Hrváti. Sela. In: Český lid.

Milčetić, Ivan: O hrvatskim naseobinama u Moravskoj, Donjoj Austriji, Zapadnoj Ugarskoj: narodopisne crtice. Zagreb, 1899.
Pavličević, Dragutin: Moravski Hrvati: povijest - život - kultura. Zagreb, 1995.
Pavličević, Dragutin: Moravski Hrvati. Nacionalna grana u nestajanju. Zagreb, 2004.Kroniky a vzpomínky

Dorovský, Ivan: Charváti ještě žijí mezi námi. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1996.
Malinar, Ivan: Nepopírám svoji rodnou krev. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1995.
Lawitschka, Josef: Lipo naše selo. Praha: Aequitas, 2005.
Vašák, Milo: Va Frielištofi
Sič, Bedřich: Spominanje na rodni kraj.
Sič, Josef: Kronika Frélichova

Kronika Frélichova 1918 - 1938
Fröllersdorfer Ortsgeschichte
Almanach k výročí 350. let od příchodu Chorvatů na Moravu
Dobré Pole - školní kronika 

Kultura a jazyk

Jelínková, Zdeňka: Lidový tanec moravských Chorvatů na Mikulovsku ve vztahu k sousedním oblastem. In: RegioM, 2005.
Krůzová, Zlatislava - Kubíčková, Zdeňka: Moravskochorvatská kultura v díle Zdeňky Jelínkové. In: RegioM, 2005.
Pospíšil, František: Croatian recordings 1901 - 1936.
Vulić, Sanja: Govori Hrvata u Moravskoj 1.
Vulić, Sanja: Govori Hrvata u Moravskoj 2.
Vulić, Sanja: Govori Hrvata u Moravskoj 3.
Houtzagers, Peter: On the dialect of the Moravian Croats. In: Scando/Slavica. 54/2008.Noviny

22.8.1946 Národní Obroda Co bude s jihomoravskými Chorvaty?
17.9.1946 Čin Problém charvátské menšiny na jižní Moravě
17.9.1946 Národní Obroda Smutný osud jihomoravských Charvátů
22.9.1946 Slovo národa K těm Chorvatům
 22.9.1946Právo liduProveďme očistu republiky do důsledků  
25.9.1946 Svobodné slovo Moravskoslezský rozpočet na rok 1947
26.9.1946 Národní Obroda Rada ZNV protestuje proti postupu ministerstva vnitra v otázce jihomoravských Charvátů
2.10.1946 Národní Obroda Chorvatské obyvatelstvo na jižní Moravě
2.10.1946 Národní Obroda Z rady ZNV
2.10.1946 Rovnost Ti lidé tam nepatří
3.10.1946 Rovnost Ti lidé tam nepatří
4.10.1946 Rovnost Ti lidé tam nepatří
9.10.1946 Slovo národa Pro rychlé vyřízení tzv charvátské otázky
9.10.1946 (asi) Představitelé ZNV v pohraničí
10.10.1946 Slovo národa K chorvatské otázce na jižní Moravě
12.10.1946 Zář Osudový boj jihomoravských Charvátů
13.10.1946 Národní Obroda 10. října 1938
19.10.1946 Rovnost Zhanobené pomníky
21.10.1946 Národní Obroda Spravedlnost jihomoravským Charvátům 2
21.10.1946 Národní Obroda Spravedlnost jihomoravským Charvátům 1
22.10.1946 Národní Obroda Spravedlnost jihomoravským Charvátům 3
23.10.1946 Národní Obroda Spravedlnost jihomoravským Charvatům 4
24.10.1946 Národní Obroda Spravedlnost jihomoravským Charvatům 5
12.11.1946 Slovo národa Život Charvátů v jihomoravském pohraničí
12.2.1947 Národní Obroda Radostný den ve Frélichově
10.5.1947 Národní Obroda Ještě k divokým poměrům v jihomoravském pohraničí
10.5.1947 Národní Obroda Ještě k divokým poměrům v jihomoravském pohraničí 2
10.5.1947 Národní Obroda Džungle v jihomoravském pohraničí. Objednaný "atentát" v Dobrém Poli na Mikulovsku. Jak jistí lidé "budují" v chorvatských obcích
2.7.1947 Rovnost Chorvatská otázka konečně vyřešena
16.10.1947 asi Rovnost Pošleme Charváty na Kunštátsko  
17.10.1947 Právo lidu Jihomoravští Charváti na Olomoucko
 16.11.1947Národní Obroda Památný den jihomoravských Charvátů  
18.11.1947 Čin Slib Charvátů na Moravě
18.11.1947 Svobodné noviny Přísaha jihomoravských Charvátů
 18.11.1947Národní Obroda Velký den jihomoravských Charvátů. Složili manifestační přísahu republice  
24.9.1947 asi   Rozhodnutí o jihomoravských Charvátech  
 30.6.1948Čin Přemístění Charvátů z jižní Moravy  
 30.6.1948Rovnost                   Odsun jihomoravských Charvátů  
Chorvatský ostrůvek v moravském moři
Pravda o jihomoravských Charvátech
Šedesát procent jihomoravských Charvátů do vnitrozemí

Noviny po roce 1989

31.5.1991 Hrvatske novine 450 ljet su Hrvati u Južnoj Moravskoj
31.5.1991 Hrvatske novine Godina i mrzlina simptomira sudbinu Hrvata u Moravskoj
7.6.1991 Hrvatske novine Othmar Ružička u frielištofskoj crikvi
14.6.1991 Hrvatske novine Divojke na piru su htile hitati vrtanj prik glave
21.6.1991 Hrvatske novine Bojni spomenik na hrvatskom jaziku va Frielištofi
25.10.1991 Hrvatske novine Hrvati na Moravske čekaju na reparaciju
25.10.1991 Hrvatske novine Neopisiva tuga i nevolja bogla bi se malo utišiti
31.9.1991 Hrvatske novine Po već od 50 ljet opet hrvatska maša va Frielištofu
11.9.1992 Hrvatske novine U Frielištofu ćedu posvetiti dve stare kapele
18.9.1992 Hrvatske novine Frielištofci su obnovili kapelu
24.9.1992 Nový život Nedělní setkání
25.9.1992 Hrvatske novine Uspješno prošli dani hrvatske kulture
3.9.1993 Svobodné slovo Chorvati do Jevišovky
26.9.1993 Glas koncila Hrvatski kiritof u Frielištofu
12.9.1996 Hrvatske novine Hrvatske rubi i stani va Frielištofi
25.10.1996 Hrvatske novine Izložba Ružičkinih slik Hrvati u Moravskoj
25.10.1996 Hrvatske novine Naše dičje igre na placi
4.4.1996 Hrvatske novine Kako su češke oblasti prisilno iselili i raselili
9.5.1997 Hrvatske novine Stric Valenta i njihov vuoz va jelovačnoj mlaki
29.8.1997 Hrvatske novine Va Frielištofi gre s timi Hrvati na konac
3.9.1997 Hrvatske novine Vlakom v Devinsko Nuovo Selo
9.1.1998 Hrvatske novine Med moravskimi Hrvati
6.9.1999 MF Dnes Otevřeli si paklíčem a pak nás vyhnali
26.9.1999 Hrvatske novine Češka vlada se je ispričala Hrvatom
13.6.2000 MF Dnes Hrdý František Kuzmič
16.7.2000 MF Dnes Boží muka někdo povalil
1.9.2000 Hrvatske novine Hrvatski kiritof u Frielištofu
8.9.2000 Hrvatske novine Spomenpark u Frielištofu
8.9.2000 Hrvatske novine Spomenik 350. obljetnice doseljenija u Frielištofi
14.9.2001 Hrvatske novine Moravski Hrvati zgubljeni bez Beča i Željezna
7.8.2003 MF Dnes Vláda připraví gesto pro české Němce
5.9.2010 Deník Čeští Chorvati zvou na své hody a jídlo
9.10.2010 Hrvatske novine 20. i jubilarni i autentični hrvatski kiritof u Frielištofu
9.10.2010 Hrvatske novine Za Hrvate moguće prekasno - ali hrvatski element bi mogao preživiti
13.9.2010 Veleposlanstvo 19. dan hrvatske kulture u Jevišovki
10.1.2010 Dnes Moravští Chorvaté oslaví kiritof
29.8.2013 Břeclavský deník Chorvatský kiritof po česku
3.9.2013 Břeclavský deník Dobrodošli, zaznělo po roce Jevišovkou. Přijeli Chorvati
5.9.2013 Nový život Dobrodošli, zaznělo po roce Jevišovkou. Přijeli Chorvati
29.8.2014 5plus2 Chorvaty spojuje záliba ve fazolové polévce
8.9.2014 Břeclavský deník Kiritof: Jevišovka uvítala Chorvaty
11.9.2014 Nový život Kiritof: Jevišovka uvítala Chorvaty