Jačke moravskih Hrvatov

náboženské písně

1) Buog Otac, Sin, Duh Svieti
2) Jezuš, blagoslovi nas / Hvaljeno segdar budi
3) Marija, Buožja mati
4) O, majko Buožja
5) Sviet jekoledy

1) Ča muora to biti
2) Ta zviezda je izišla
3) Zdravo budi, mlado dite
světské

1) Ča sam ja tvuoj pas
2) Ča sam ja pas
3) Ej, javore, javore
4) Hladan vietar 
5) Hladan vietar
6) Horeštan je lipo selo
7) Hrvatska jačka
8) Imala sam miloga
9) Imala sam miloga
10) Ivac Gunjac
11) Ja tiebe nieću
12) Ja kovačom nieću bit
13) Kad bi ja imala
14) Kad bi ja imala
15) Kad bi ja imala
16) Kad sam biv fin, mlad
17) Kad sam ja biv mlad
18) Kad ti duojdeš k nam
19) Lahku nuoć
20) Na zecuovoj luki / Sam ga zapeljala
21) Nasadila sam si kokošicu
22) Povi ti mi
23) Pri tih naših vrati
24) Vinco, vinco
25) Zgubila sam portu