Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

Podle výsledku sčítání obyvatel se v roce 2011 v ČR přihlásilo k chorvatské národnosti 1448 osob.

Menšina je reprezentována občanským Sdružením občanů chorvatské národnosti v ČR, které vzniklo v roce 1991. Jeho posláním je mj. udržovat kontakty mezi členy komunity, pečovat o zachování jejich tradic a kultury, rozličnými aktivitami podporovat zájem o tématiku u mladších generací a také snažit se o zmírnění následků morálních a majetkových křiv, způsobených chorvatské menšině komunistickým režimem. Sdružení se aktivně podílí na činnosti Rady vlády ČR pro národnostní menšiny. 

V současné době se věnujeme zejména těmto projektům:  

1) Vybudování muzea menšiny v Chorvatském domě v Jevišovce
2) Dokumentace jazyka a kultury moravských Chorvatů
3) Organizování tradičních slavností - Kiritofa
4) Projekty zaměřené na zachování a výuku moravsko-chorvatského dialektu.

Členy Výboru Sdružení jsou:

Ing. et Ing. Jan Kopřiva, předseda Sdružení
Mgr. Lenka Kopřivová, místopředsedkyně Sdružení
Ladislav Furiš, zástupce chorvatské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny
Jan Tičer
Dominika Dočekalová