Kiritof‎ > ‎

Kiritof 2012

V neděli 2.září 2012 se obec Jevišovka opět stala místem setkání moravských Chorvatů. Jejich komunita žila
v obcích Jevišovka, Nový Přerov a Dobré pole od 16. století až do roku 1948, kdy byla vysídlena. Právě
k jejich připomenutí proběhl v Jevišovce již 21. kulturní chorvatský den – Kiritof, který se tento rok nesl
v duchu pohraniční česko-rakouské spolupráce.

Kulturní chorvatský den byl tradičně zahájen mší svatou v kostele sv. Kunhuty. Mše byla sloužena generálním
vikářem brněnské diecéze Mons. Jiřím Mikuláškem a návštěvníci ji slyšeli v českém, chorvatském i německém
jazyce.

V rámci chorvatského kulturního dne mohli vidět velice pestrý kulturní program. Odpolední program započal
tradičním průvodem s kozlem. Poté následovalo vystoupení českých i rakouských folklorních souborů. Jako
první se divákům představila rakouská hudební skupina z Burgenlandu Hatsko kolo, následoval vídeňský
folklorní soubor Kolo slavuj a folklorní soubor Volktanzgruppe Retz. „Jsme velmi rádi, že se tento rok
podařilo do programu zapojit tolik vystupujících i z rakouské strany, snad i díky tomu na akci zavítalo mnoho
návštěvníků z rakouského pohraničí. I to byl jeden z hlavních cílů akce-ukázat, že i na tradičních chorvatských
hodech jsou návštěvníci vítání nezávisle na tom, odkud pocházejí či jakého jsou původu,“ nechal se slyšet
předseda Sdružení moravských Chorvatů Jan Kopřiva. V rámci odpoledního programu dále vystoupil také
mikulovský národopisný soubor Pálava, dechová hudba Josefa Egera a p.Štraus z Dolních Dunajovic.

Návštěvníci chorvatského kulturního dne se mohli těšit i zajímavému doprovodnému programu. Ve
zrekonstruované části chorvatského muzea proběhla vernisáž výstavy Olgy Pluháčkové “Malec-Ruzicka-
Pospíšil: Moravští Chorvati v textu, obraze i zvuku“. Pro návštěvníky byl také připraven česko-chorvatsko-
německý jazykový workshop, výtvarná dílna, divadelní představení na motivy chorvatské pohádky „Čert a
sedlák“ a turnaj v kuželkách.