Kiritof‎ > ‎

Kiritof 2013

22. Chorvatský kulturní den (1.9.2013)

První zářijovou neděli ožila jihomoravská obec Jevišovka v chorvatských barvách. Důvodem byl již dvaadvacátý ročník tradičního chorvatského kulturního dne – Kiritofu. Jevišovka tak po roce mohla znovu přivítat nejen příznivce hudebního a tanečního folklóru, ale také původní moravsko-chorvatské obyvatele, jejichž kořeny sahají právě této obce.

Program začal tradičně mší svatou v kostele sv. Kunhuty. Hlavním celebrantem byl brněnský generální vikář Msgr. Jiří Mikulášek, koncelebrovali mu P. Ante Kolić z Burgenlandu a P. Jiří Komárek z Drnholce. Hudební doprovod obstaral sbor Hrvatica ze Záhřebu, který předvedl skladbu Hrvatska misa chorvatského skladatele Juraje Stahuljaka. Po skončení mše svaté následoval průvod k chorvatským památníkům v obci, který se letos dlouho zdržel zejména u pomníku příchodu Chorvatů na Moravu. Zde kromě předsedy Sdružení Ing. et Ing. Jana Kopřivy, který hosty přivítal, promluvil Josef Mord, jenž nastínil historické okolnosti příchodu Chorvatů na Moravu v 16. století, paní Ivana Goranić, představitelka Státního úřadu pro Chorvaty v zahraničí, která vyjádřila obdiv moravským Chorvatům za to, že se jim navzdory nepříznivým, po dlouhá léta trvajícím podmínkám podařilo uchovat si vědomí o své identitě. Na závěr promluvil také JE Frane Krnić, velvyslanec Chorvatska v České republice: "Toto je pátý kiritof, kterého se účastním, a mohu říct, že každý další rok je lepší, s více nápady a lepším programem. Je to výsledek práce mladého vedení Sdružení, které má jasnou vizi jak jít dopředu a jak a co udělat, a

Kiritof 2013

by moravští Chorvati i nadále vytrvali. Mám radost, že moravští Chovati se dostali do středu pozornosti při oficiálních oslavách vstupu Chorvatska do Evropské unie, které začaly dvěma výstavami o nich na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a v Evropském domě v Praze. To nejlepším způsobem ukazuje, že Chorvatsko a Česká republika pokládají své národnostní menšiny jako opravdové mosty přátelství."  Velvyslanec Krnić dále poděkoval všem českým institucím, které moravským Chorvatům pomáhají. 

Odpolední program začal tradičním průvodem s kozou ve dvě hodiny, na který navázal soubor Pálava z Mikulova inscenací "tradičního kiritofa", pásmem, za jehož provedení byl na letošním MFF ve Strážnici oceněn titulem Laureát. Během oficiálního zahájení jsme se rozloučili s panem velvyslancem Krnićem, jehož mise v České republice je u konce. Na památku na moravské Chorvaty mu zástupci Sdružení, Ing. et Ing. Jan Kopřiva a Mgr. Lenka Kopřivová, předali dva dary, obraz mikulovské grafičky Olgy Pluháčkové a archivní víno vinařství Vinofol. V odpoledním programu vystoupili, kromě již zmiňované Pálavy, také chorvatský sbor Hrvatica a kapela Praški fržoni, která zahrála několik moravskochorvatských písní v hudebním aranžmá známého hudebního skladatele Matěje Kroupy. Stálicí kiritofa je již tradičně hudební doprovod kapely Josefa Egera a milou tradicí se stává divadelní představení hereckých amatérů z Mikulovska, které režíruje paní Miroslava Dočekalová.

Velmi rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli letošní kiritof zorganizovat: Ministerstvo kultury ČR, Robert Harmer, Velvyslanectví Chorvatska v ČR, Obec Jevišovka a všichni ostatní sponzoři. Děkujeme dobrovolníkům, jež mají obří podíl na úspěchu letošní akce. 
.

Ohlasy na akci: