KROJ ŽIJE!

Moravští Chorvati měli (a mnozí dodnes mají) ke svému kroji velmi silný citový vztah. 

 

Rádi citují Aloise Malce, který na počátku dvacátého století prohlásil, že "kdyby pravdou bylo, že šaty dělají člověka, musel by Charvát ve svém národním kroji býti nejlepším člověkem na světě."

Zatímco muži svůj kroj odložili na sklonku první světové války, ženy kroj nosily až do zániku moravských chorvatských komunit. V den všední kroj pracovní, ve svátek kroj slavnostní. Mnohé ženy se tohoto oděvu nezřekly ani po násilném přesídlení do nových bydlišť a nosily jej až do své smrti. 

Podrobně se podobě a vývoji moravsko-chorvatského kroje věnuje např. Lenka Nováková v knize Barvy chorvatské Moravy.

Tradiční oděv moravských Chorvatů zná veřejnost v současné době zejména díky NS Pálava z Mikulova a souboru Kolo Slavuj z Vídně. Po vzoru původních předloh nechalo také Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR zhotovit několik nových krojových kompletů.

 

Pokud máte chuť vyzkoušet si, jaké to je, mít kroj na sobě, ozvěte se, rádi Vám ho zapůjčíme!

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z.s.

Chorvatský dům

Jevišovka 1, 691 83 Jevišovka

info@moravstichorvati.cz

  • Facebook Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

Za podporu děkujeme: