top of page
logo EU barevné.png
logo interreg barevné.jpg

FARBEN DES KROATISCHEN MÄHRENS

Přeložili jsme knihu Barvy chorvatské Moravy do němčiny!

Po úspěšném prvním vydání v češtině následuje vydání německé, které se mohlo uskutečnit díky podpoře z programu přeshraniční spolupráce jižní Morava - Dolní Rakousko (Fond malých projektů). V roce 2019 byl schválen projekt naší spolupráce s Museum- und Heimatverein Thayaland (nazvaný "Barvy chorvatské Moravy", KPF-02-125), jehož výstupem je právě německý překlad knihy.  Projekt jsme realizovali v období 1. října 2019 - 30. září 2021.

Cílem projektu je posílit mezi obyvateli Rakouska a Moravy povědomí o tom, že dějiny a kulturu zdejší oblasti po staletí spolu-utvářeli příslušníci chorvatského etnika, kteří v Dolním Rakousku a na jižní Moravě žili od 16. století. 


Chorvatské obce ležely v těsném sousedství hranice s Rakouskem. Vzájemné styky Chorvatů s Dolnorakušany byly vždy velmi silné, ať už k nim docházelo v oblasti kulturní, ekonomické nebo společenské. Trojjazyční Chorvati taktéž velmi často fungovali jako prostředníci mezi českým a německým etnikem. Po roce 1945 se režim na státní hranici změnil, dřívější přirozené vazby a styky zanikly. Když byli po roce 1948 Chorvati ze svých domovů na Mikulovsku násilně stěhováni do českého vnitrozemí, řada rodin (několik stovek osob) se rozhodla utéct / emigrovat do Rakouska.

 

V rámci předkládaného projektu jsme do němčiny přeložili a vydali knihu Barvy chorvatské Moravy, která se významu chorvatského etnika na moravsko-rakouských hranicích věnuje a v češtině vyšla v roce 2017. Kniha byla rozšířena o pasáž, která informuje o poválečných osudech moravských Chorvatů v Dolním Rakousku a ve Vídni.

 

Knihu jsme prezentovali na tradičních slavnostech kiritof 4.9.2021, dále v Südmährer Museum Laa/Thaya 11.9.2021 a v Hrvatski centar ve Vídni (29.9.2021).  Potěší nejen moravské Chorvaty, ale také čtenáře etnografických a historických knihoven v Dolním Rakousku, na jižní Moravě, v Praze a ve Vídni.

Projekt byl podpořen celkovou částkou 17 639 EUR.

  • první souhrnná monografie o moravských Chorvatech, německojazyčné vydání editorsky upraveno a rozšířeno o osudy Chorvatů, kteří odešli do Rakouska

  • tři části: dějiny - jazyk - lidová kultura

  • kolektiv autorů, Lenka Kopřivová, Eliška Leisserová eds.

  • 16 autorů, 20 kapitol

  • 296 stran

  • bohatý obrazový doprovod

  • vyšlo v roce 2020

  • kniha je již rozebrána

farben des kroatischen Mährens.jpg
bottom of page