top of page

CHORVATSKÝ DŮM

Máte zájem o návštěvu expozice v Muzeu moravských Chorvatů?

Rádi Vás muzeem provedeme po předchozí objednávce (jsme malý spolek a nemáme kapacity pro to, aby expozice byla otevřena pravidelně).

 

Kontaktujte nás prosím na info@moravstichorvati.cz s dostatečným předstihem, abychom se domluvili na termínu prohlídky. 

Vstupné plné: 70 Kč

Vstupné snížené: 40 Kč

Návštěvní řád muzea

V roce 2007 koupila vláda Chorvatské republiky budovu bývalé fary v Jevišovce se záměrem zřídit v ní muzeum moravských Chorvatů. Tímto úkolem bylo pověřeno Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, které se snaží získat potřebné finanční prostředky pro realizaci rekonstrukce.

Naším cílem je vybudovat důstojný památník Chorvatů v místech, kde po staletí žili. Chtěli bychom, aby vzniklo živé centrum, místo, do nějž se návštěvníci rádi vrací nejen pro touhu objevovat minulost, ale také za účelem dozvědět se něco více o chorvatské tématice v současnosti.

 

Pokud máte doma cokoliv, co se k moravským Chorvatům nějakým způsobem vztahuje, kontaktujte nás prosím. Může se jednat o písemné dokumenty, fotografie, noviny, knihy, zpěvníky, oděvy, kroje, jiné textilie, předměty denní potřeby, video a audiokazety, případně mnohé další. Staré dokumenty digitalizujeme a uchováme jednak ve fyzickém, jednak v digitálním archivu. O všechny exponáty bude náležitě postaráno.

Při přípravě expozice se snažíme dbát principů interpretace přírodního kulturního dědictví. Ty jsme měli možnost nasát účastí na kurzu Certified Interpretive Planning v chorvatské Rijece v listopadu 2019. Ta byla umožněna díky podpoře z programu Erasmus +.

bottom of page